Kaži gde je ljubav

Kao vetar na licu kao kristalne kapi
kao umorni dani kao ljubav i strah
Hoću da operem ruke da te prokleto nađem
Tamo gde su ti misli gde se kriješ od sebe
Pričaj nekakve priče pričaj opet o sebi
Kaži gde nam je vreme da l' se sećaš početka
Gde su ulice sreće koje vode nas negde
Gde smo živeli nekad gde smo živeli nešto
Dok ljudi nekud žure dok zvoni telefon
Sa rukama od bola dodirni me i kaži gde je
ljubav
Kao prsti na koži kao voda u ruci
Tvoje staklene reči lome ponos u nama
Kao zidovi straha koji ostaju tamo
Gde smo živeli nekad gde smo živeli nešto
Dok ljudi nekud žure...

Ljubav

Veliki je bog

Na putu za nju

Tužna pesma

Kupite daire

Kiša

Gotovo

Kaži gde smo

Za 1000 godina

Balkan - Južno od sreće

Dabogda lažem

Sad sam stranac

Dvoje

BK Sound 2004.

Credits